חוקת ארצות הברית | שלילת הזכויות המובטחות בחוקה

שלילת הזכויות המובטחות בחוקה

הזכויות המובטחות בחוקה נשללו מספר פעמים במהלך ההיסטוריה של ארצות הברית. לדוגמה: