חוקה | מאפייני החוקה
English: Constitution

מאפייני החוקה

בספרות המשפטית[1] מתוארים מאפייני חוקה אשר קיימים בכל אחת מהמודלים הקיימים לחוקות בעולם:

  1. עליונות - במקרה של התנגשות חוק או חוק משנה עם החוקה, יד החוקה על העליונה. הוראותיה של החוקה ייתנו תוכן ורושם לחקיקה הראשית והמשנית. לרוב, אין תוקף לחוק העומד בסתירה לחוקה.
  2. נוקשות - קשה יותר לשנות חוקה מאשר לשנות חוק רגיל. יש כמה דרגות של נוקשות:
    • שריון מוחלט: לא ניתן בשום אופן לשנות סעיף מסוים בחוקה.
    • שריון יחסי: דרוש רוב מיוחד או פרוצדורה אחרת (דוגמה: חמש קריאות במקום שלוש) לשם שינוי סעיף בחוקה.
    • שריון זמני: למשך זמן מסוים הסעיף יהיה משוריין, אולם לאחר מכן יהיה ניתן לשינוי.
  3. תוכני החוקה - תוכן החוקה קובע את כללי המשחק בחברה. החוקה כוללת סעיפים הנוגעים למבנה המשטר ולזכויות אדם.
  4. סגנון - החוקה בעלת סגנון תמציתי. היא עוסקת בעקרונות היסוד באופן אבסטרקטי מכאן שהיא קצרה ובעלת אמירות כלליות.