חוקה | הערות שוליים
English: Constitution

הערות שוליים

  1. ^ גדעון ספיר, שלושה מודלים של חוקה, משפטים לז 349 (תשס"ז)