חברה (סוציולוגיה) | חקר בנושא החברה

חקר בנושא החברה

סוציולוגיה היא תחום המחקר העוסק בחברה. קבוצת מדעים העוסקים בחקר תחומי החברה האנושית, נקראת מדעי החברה.