זוגיות | מיסוד זוגיות

מיסוד זוגיות

נישואים, דוגמה למיסוד זוגיות

קשרים חברתיים זוגיים שונים בין שני אנשים: