ויקיפדיה:תאריכים | ערכי ימים וערכי שנים

ערכי ימים וערכי שנים

לכל יום מימות השנה, החל ב-1 בינואר וכלה ב-31 בדצמבר, יש ערך בוויקיפדיה, ובו מפורטים מאורעות שקרו ביום זה, בשלושה סעיפים:

  • אירועים היסטוריים ביום זה
  • נולדו
  • נפטרו

סעיף רביעי עוסק בחגים ואירועים החלים ביום זה. ערכי הימים נוצרים על-ידי הוויקיפדים, בעקבות כתיבת ערכים. רצוי לרשום בערכי הימים כל תאריך בעל חשיבות המופיע בערך. עוד על ערכי הימים ניתן למצוא בויקיפדיה:כיצד לערוך דפי תאריכים.

לכל שנה שמוזכרת בדפי התאריכים אמור להיות ערך בוויקיפדיה. על מנת לשמור על סנכרון בין ערכי התאריכים לערכי השנים, ולמנוע צורך בעדכון של כל אירוע פעמיים (פעם בערך השנה ופעם בערך התאריך) פועל בוויקיפדיה בוט שנים. בוט זה שולף את כל האירועים שצויינו בדפי התאריכים, החל מתחילת הספירה הנוצרית - ויוצר מהם את ערכי השנים. כך למשל השורה -

שמופיעה בערך 14 במאי, הועתקה לערך 1948 ובו היא מופיעה כך -

הבוט מופעל אחת לחודש, ומעדכן את ערכי השנים בהתאם לכל השינויים שבוצעו בערכי התאריכים מאז הפעלתו האחרונה. אירועים שנוספו לערכי התאריכים - יתווספו לערכי השנים, שינויי ניסוח ישתנו, ואירועים שנמחקו מדפי התאריכים יימחקו גם מערכי השנים. על מנת למנוע בלבול והתנגשויות עריכה בין בוט השנים לבין ויקיפדים בשר ודם, בוט השנים לא עורך את דפי השנים ישירות - אלא דפי משנה מהצורה - ויקיפדיה:בוט/בוט שנים/1948. דפים אלו מוכללים בדפי השנים (בדומה לתבניות).

כעקרון אין צורך לערוך את דפי השנים בכלל. באופן אידאלי, השינויים שמבצע בוט השנים אמורים להספיק כדי ליצור ערכי שנים מלאים ומדויקים ועל הוויקיפדים לעדכן רק את ערכי התאריכים. עם זאת, יש מקרים בהם ויקיפדים עשויים לרצות לעדכן ערכי שנים -

  • ויקיפדים שרוצה להוסיף אירוע שאין לו תאריך מוגדר לדף שנה - במקרה כזה לא ניתן להוסיף את האירוע לערך של תאריך, ולכן יש להוסיף אותו ישירות בדף השנה. שימו לב! - אין להוסיף אירוע כזה בדף מהצורה ויקיפדיה:בוט/בוט שנים/1948 אלא בערך השנה עצמו (למשל - 1948). באופן דומה ניתן להוסיף תמונות לערכי שנים.
  • במקרה של טעות בערך שנה שהבוט יצר - ראשית יש לתקן את הטעות המקבילה בערך התאריך, למשל, אם בערך 1948 מופיעה השורה -
יש להכנס ראשית לערך 14 במאי ולתקן את הטעות המקבילה שם. לאחר שהטעות תוקנה בערך התאריך ניתן לערוך גם את הדף שיצר בוט השנים. תיקון של הדף שיצר בוט השנים מבלי לתקן את דף התאריך יוביל להחזרת הטעות בריצה הבאה של בוט השנים.
  • ויקיפדים הרוצים להוסיף אירוע לאחד מדפי התאריכים ומעוניינים שהאירוע יופיע גם בדף השנה המתאים - אין צורך לעשות כלום, בפעם הבאה שבוט השנים יופעל הוא יעדכן את דף השנה המתאים ויוסיף את האירוע. אם לא רוצים לחכות להפעלה הבאה ניתן להוסיף את האירוע ידנית לדף המשנה של הבוט (למשל - ויקיפדיה:בוט/בוט שנים/1948). הוספת האירוע גם לדף תאריך וגם ישירות לדף השנה תיצור מצב בו לאחר ההפעלה הבאה של הבוט האירוע יופיע פעמיים בערך השנה.

שנים לפני תחילת הספירה הנוצרית

בשנים שלפני הספירה הנוצרית יש ערכים לשנים אך במיוחד בראשית האלף ה-1 לפנה"ס נהוג לרכז את התאריכים בערכים על עשורים או מאות, בשל מיעוט אירועים או קושי להעריך במדויק תאריכים.