ויקיפדיה:שכתוב ועריכה | מיזמים

מיזמים

במטרה לרכז מאמץ בטיפול בערכים רבים לשכתוב ולעריכה נעשים לעיתים מיזמים מרוכזים לטיפול בהם. מיזמים שנעשו בעבר לטיפול בערכים לשכתוב כוללים את סופשבוע ללא ערכים, מיזם השכתוב, מיזם עריכה וטיפול בערכים לשכתוב במסגרת מיזמים אחרים.