ויקיפדיה:שכתוב ועריכה | עריכה או שכתוב

עריכה או שכתוב

מתי מציבים תבנית שכתוב ומתי תבנית עריכה?

  • שכתוב - המושג שכתוב, מעצם הגדרתו המילונית, פירושו "כתיבה מחדש", "ניסוח מחודש" של טקסט. לפעולה כזאת יש הצדקה, כאשר הטקסט הכתוב סובל מפגמי סגנון, שגיאות תחביר, דקדוק או פיסוק, שגיאות כתיב רבות, שפה עילגת, נמוכה מדי או, להפך, גבוהה ונמלצת מדי. בכל מקרה כזה, כאשר תוכן הטקסט ראוי להופיע כערך, מוצדק, ואפילו הכרחי, לשכתב את הטקסט. עוד מצב שיכול להצדיק שכתוב הוא תרגום קלוקל - אי-הבנה של הטקסט המתורגם, תרגום מילולי וצמוד מדי למקור, משפטים שאינם קוהרנטיים בעברית מחמת ליקויים בהעברת הטקסט המקורי, עומס יתר של פרטים לוקליים לשפת המקור, שאינם נחוצים ואף מיותרים לקורא ועוד.
  • עריכה - שינויים בעימוד, הוספת קישורים ותיקונים דומים הנוגעים למבנה דף כמקובל בוויקיפדיה, אינם נכנסים להגדרת שכתוב. יכול טקסט להיות כתוב כהלכה מכל הבחינות, אבל עריכתו וסידורו אינם עונים די הצורך על דרישות הוויקיפדיה. במקרה כזה יש מקום לערוך ולהכניס את התיקונים הדרושים, תוך שמירה על הטקסט הראוי כשלעצמו.