ויקיפדיה:שכתוב ועריכה | הצבת תבנית

הצבת תבנית

כאשר ניתן לעשות זאת, מומלץ לתקן את הפגמים בערך בצורה מיידית, ולא להשתמש בתבנית עריכה או שכתוב, אלא אם אינכם מסוגלים לבצע את התיקון הדרוש. אם החלטתם להוסיף תבנית עריכה או שכתוב יש לציין במפורש את הוספת התבנית בתקציר העריכה, על מנת לאפשר בהמשך למצוא את הגרסה שבה הוספה התבנית.

כאשר התבנית חלה רק על פסקה מסוימת, ניתן להשתמש בפרמטר פסקה.

בערכים חדשים המצריכים שכתוב, כחלופה להוספת התבנית, ניתן להעבירם לארגז חול פרטי של כותב הערך, ולהודיע לכותביהם על כך בדף שיחתם (ניתן להשתמש ב).

ציון סיבה

ציון הסיבה להוספת תבנית שכתוב או עריכה אינו חובה, אולם רצוי מאוד לעשות כן. ציון סיבה משרת הן את הקוראים שיודעים מה הבעיות בערך ואיך להתייחס אליו, וגם את הכותבים היודעים באילו נקודות יש לטפל בערך ובאיזה שלב אפשר להסיר את התבנית. כאשר מוספת תבנית ללא נימוק, אין לכותב הערך מושג מה הסיבה להופעתה ומה עליו לעשות כדי לתקן את המעוות.

את הסיבה מקובל לציין באמצעות פרמטר סיבה (הקיים ב), המאפשר לציין את הסיבה המדויקת להצבת התבנית בערך ואת הבעיות שנמצאו. כאשר יש נקודות בעייתיות רבות בערך, ניתן להשאיר נימוק מפורט בדף השיחה של הערך.

חלוקה לתחומי ידע

על מנת לאפשר מציאה של ערכים לעריכה ולשכתוב על פי תחומי עניין מומלץ בהוספת התבנית לציין פרמטר נושא (ובמקרה של נושא נוסף, נושא2). לעתים כאשר נדרש ידע מסוים לשכתוב הערך פרמטר הנושא חיוני למשיכת עורכים המתמצאים בתחום זה.

מתי אין להציב תבניות עריכה ושכתוב

  • מומלצים - עבור ערכים שסומנו כמומלצים, לרוב לא סביר שהם יידרשו עריכה או שכתוב. אם בכל זאת נתקלתם בערך מומלץ הראוי לדעתכם לעריכה או שכתוב הציעו את הסרת המלצתו בצורה מסודרת ברשימת ההמתנה.
  • חשדות להעתקה - במקרה שיש חשד להעתקה אין להשתמש בתבנית שכתוב, אלא לסמן כטקסט מועתק באמצעות