ויקיפדיה:שגיאות תרגום נפוצות | מספרים

מספרים

  • ביליון: שגיאה נפוצה במיוחד. בעברית נהוג להשתמש בשיטה האירופית, שבה ביליון פירושו מיליון מיליונים, ולא בשיטה האמריקנית הנהוגה באנגלית, שבה ביליון שווה לאלף מיליונים (מיליארד). לכן, יש לתרגם "billion" ל"מיליארד". לא להתבלבל! (ראו: השוואת שמות מספרים בין השיטה האירופית לשיטה האמריקנית)
  • טריליון: כדי למנוע בלבול, הוחלט לא לקרוא למספר בשם "טריליון" (על פי השיטה האמריקאית) וגם לא "ביליון" (על פי השיטה האירופית), אלא להשתמש בשיטה המדעית, או בצירופים: "אלף מיליארדים" או "מיליון מיליונים".