ויקיפדיה:שגיאות תרגום נפוצות | העתקה של הדקדוק והתחביר

העתקה של הדקדוק והתחביר

 • סדר הזמנים: האנגלית מכפיפה את הזמנים במשפט טפל לזמנו של המשפט הראשי. כך, למשל, קל לתרגם בטעות את המשפט: "He told her she was strong", כ:"הוא אמר לה שהיא הייתה חזקה". התרגום הנכון והתקין הוא: "הוא אמר לה שהיא חזקה". אילו הוא היה רוצה לומר לה שהיא "הייתה" חזקה, המשפט המקורי צריך היה להיות: "He told her she had been strong".
 • הותר, הותחל והוסיים: נטייה בולטת בטקסטים מתורגמים היא לתרגם פעלים בתצורת עבר סביל לבניין "הופעל". כך ניתן למצוא ערכים רבים בהם דברים: "הותרו, הוחלו, הותחלו, הומשכו, הופעלו, הורדו, הועלו, הוענקו", ודומיהם. חלק ניכר מן התרגומים, היה ניתן להקפיץ בשתי רמות באמצעות איסור (של המתרגם עצמו על עצמו) להשתמש בתצורת פועל כזו ודבקות בבניין פעל ובבניין הפעיל.
 • הוא הינו אשר: אחת הנטיות הטבעיות בעת תרגום היא לתרגם טקסטים ולהכליל בהם מילים ומיליות (קישור) מיותרות מאנגלית. כמעט בכל המקרים, אפשר להשמיט מילים אלו. הנפוצות ביותר הן: "שם", "אשר", "הוא", "היא", "בעוד", "כאשר", "מה", והמלכה הבלתי מעורערת: "הינו" ואחותו הקדושה: "הינה", המופיעים בתפקיד כפול: במקום "הוא" או "היא", וכמילים מיותרות בפני עצמן. אין למעשה שום מקרה בו המילה נחוצה, אלא אם כן, נחוץ להדגיש כי: "הטקסט הוא הינו מתורגם והינו אם כן מותחל בביצועו אך הינו בלתי מסוים".
 • קצת רצון וקצת יכולת: באנגלית, מקובל מאוד להקדים את הפועל "can" (יכול, מסוגל, אפשר) לפעלי חישה (see, hear, feel, smell, וכדומה). במקרה זה, הפועל "can" משמש כפועל עזר גרידא, ואינו מעיד על "יכולות" מיוחדות. לכן, את המשפט: "He could see her getting on the bus", עדיף לתרגם "הוא ראה אותה עולה לאוטובוס", ולא: "הוא יכול היה לראות שהיא עולה לאוטובוס".
 • מארת ה-כ': רבים נוהגים לתרגם את המילה "as" ל-"כ'" בכל מקום שבו היא מופיעה. כך נוצרים ביטויים נאים, כמו: "הוא הוכרז כאחד הבולטים", ועילגויות דומות למיניהן.
 • פעם ש: כתרגום מילולי חסר פשר של "once". תרגמו, למשל: "once the road was open", ל: "משנפתח הכביש" או "ברגע שנפתח הכביש" או "משעה שנפתח הכביש" או "כאשר נפתח הכביש", לפי ההקשר.
 • עם: כתרגום ל-"with". במקרים רבים, "with" הוא דווקא "ב-" (באמצעות). כך, למשל, במשפטים: "He beat her with a broomstick", "He eats with his hands", "She looked at him with interest", "He sat down with a sigh of relief", "She writes with great skill". טעות נפוצה במיוחד.
 • זמנים ומועדים: באנגלית, מקובל לקבוע זמן התרחשות בתחילת משפט ולא בסופו. אימוץ מבנה זה מעצים את תסמיני התרגמת בטקסט. לדוגמה, משפט כמו "ב-24 בפברואר יצא יוסף את ביתו" נשמע מאולץ, ואילו "יוסף יצא את ביתו ב-24 בפברואר" נשמע בסדר. דוגמה נוספת: "A year later he was dead", מתורגם, לעתים קרובות, כ:"שנה אחר כך הוא היה מת", במקום: "הוא מת כעבור שנה".
 • אי הקפדה על כלל "בראשית ברא". "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" ולא "בראשית אלוהים ברא את השמים ואת הארץ". אחרי תיאור מקום/זמן/סיבה, מקדימים את הפועל לנושא.
  כלל זה לא קיים באנגלית, ולפיכך, התעלמות ממנו היא מסממניה של התרגמת.
 • הווה מתמשך: תרגומי ויקיפדיה רבים נוטים להשתמש בלשון הווה, כגון: "בשנת 1920 הוא נוסע לפראג", מן הסתם, כחלופה לפועל "הונסע", שאינו אפשרי במקרה זה.