המהפכה החוקתית (ספר) | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ פרופ' גדעון ספיר באתר פורום קהלת
 2. ^ 2.0 2.1 2.2 אהרן ברק: הפוליטיקאים משתכרים ויש לרסן אותם, כתבה מהעיתון מקור ראשון, מופיעה באתר 'פאזל', 26.12.2010
 3. ^ שרון פולבר, רשימת שקד: אלה האנשים ששרת המשפטים רוצה לראות בעליון, באתר הארץ, 21 בנובמבר 2016
 4. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 31–40
 5. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 40–41
 6. ^ בג"ץ 98/69 ברגמן נגד שר האוצר, 1969
 7. ^ בג"ץ 107/73 נגב תחנת שירות לאוטומובילים בע"מ נגד מדינת ישראל, 1974
 8. ^ בג"ץ 148/73 קניאל נגד שר המשפטים, 1973
 9. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 41–47
 10. ^ בג"ץ 141/82 תנועת לאו"ר נגד יו"ר הכנסת, (1990)
 11. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית – עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 48–58
 12. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 59–85
 13. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 86–115
 14. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 116–137
 15. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 138-152
 16. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 160–165
 17. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית – עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 171–174
 18. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 174–180
 19. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 180–196
 20. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 197–200
 21. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 201–212
 22. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 214-216
 23. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית – עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 216–219
 24. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 223–240
 25. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית – עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 244–261
 26. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית – עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 197 ואילך
 27. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 214-215; 179-180
 28. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית – עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 223 ואילך
 29. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית – עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 84–85
 30. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית – עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 174–178
 31. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית – עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים. עמ' 153–158
 32. ^ מתוך דבריו של פרופ' דותן המובאים על גבי עטיפת הספר
 33. ^ מתוך דבריו של פרופ' בנדור המובאים על גבי עטיפת הספר