המהפכה החוקתית | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ ד"כ 94 תשמ"ב, עמ' 2682
 2. ^ פרוטוקול ישיבה השלוש-מאות-ותשעים-ושמונה של הכנסת השתים-עשרה, י"ב באדר ב' התשנ"ב (17 במרס 1992)
 3. ^ בג"ץ מס' 3094/93, התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל
 4. ^ מישאל חשין, בפסק דינו בבג"ץ 3267/97: "כשאני לעצמי, לא אכריע בשאלה - אשר לא נדרשנו להכריע בה - אם אף בכוחו של חוק הכנסת לפטור בני-ישיבה משירות בצבא. יימצאו מי שיאמרו - ולא נפרט - כי אף חוק הכנסת אין די בו. ויהיו מי שיוסיפו ויאמרו, כי גם חוק-יסוד לא יסכון. גם לכוחה של הכנסת הושמו גבולות."
  ענת ברון, בפסק דינה בבג"ץ 7339/15: "לא מן הנמנע כי תגיע העת שבה לא יעמוד לה עוד כוחה של הוראת שמירת הדינים לבלום תהליכים חוקתיים, ובפרט את בחינת התאמת דיני המעמד האישי למציאות בת ימינו ולפסיפס החברתי-תרבותי-דתי שממנה היא מורכבת. ביקורת שיפוטית מעין זו כבר הביאה להכרה בנישואים בין זוגות בני אותו מין במדינות רבות ברחבי העולם."
 5. ^ בג"ץ 5744/16 עו"ד שחר בן מאיר נ' הכנסת ואחרים, ניתן ב-27 במאי 2018
 6. ^ ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221.
 7. ^ ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221. , חוות דעתו של השופט טל בסוף פסק הדין
 8. ^ ענת סרגוסטי (עורכת), ללא גלימה - שיחות עם שופטי בית המשפט העליון, עמ' 203
 9. ^ ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, מט(4) 221 (1995), פיסקה 63 לחוות דעתו של השופט חשין.
 10. ^ חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004, ס"ח 1997 מיום 11 באפריל 2005
 11. ^ בג"ץ 4885/03 ארגון מגדלי העופות בישראל נ' ממשלת ישראל
 12. ^ בג"ץ 7111/95 מרכז השלטון המקומי ואח' נ' הכנסת ואח', ניתן ב-6 בפברואר 1996
 13. ^ בג"ץ 8300/02 גדבאן נסר ומועצה מקומית מזרעה נ' ממשלת ישראל ואחרים, ניתן ב-22 במאי 2012
 14. ^ דניאל פרידמן, הארנק והחרב, ידיעות ספרים, 2013, עמ' 584.
 15. ^ גדעון ספירהמהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים, עמ' 169–180
 16. ^ גדעון ספירהמהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים, עמ' 262
 17. ^ רב שיח: פסק דין בנק המזרחי - לאחר שלוש שנים, המשפט ה', תשס"א עמ' 257.
 18. ^ עריצות הרוב, באתר הארץ, 19 במרץ 2013
 19. ^ פרוטוקול הישיבה המאתיים-ותשעים-ותשע של הכנסת השלוש-עשרה, 16 בינואר 1995.
 20. ^ גדעון ספיר, 'המהפכה החוקתית', הוצאת ידיעות ספרים, 2010, עמ' 128
 21. ^ ריבלין: בג"ץ מוביל הפיכה שלטונית, באתר ערוץ 7, 22 במאי 2003
 22. ^ רב שיח: פסק דין בנק המזרחי - לאחר שלוש שנים, המשפט ה', תשס"א עמ' 254.
 23. ^ 23.0 23.1 משה לנדוי, מתן חוקה לישראל בדרך פסיקת בית-המשפט, משפט וממשל ג', תשנ"ו. עמ' 706.
 24. ^ גדעון ספיר, 'המהפכה החוקתית: עבר הווה ועתיד', הוצאת ידיעות ספרים, 2010, עמ' 107
 25. ^ מישאל חשין, 'תגובות', מאזני משפט כרך ו, תשסז, עמ' 503.
 26. ^ רות גביזון, המהפכה החוקתית - תיאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה?, משפטים כח, תשנז, עמ' 123–128
 27. ^ דניאל פרידמן, הארנק והחרב, ידיעות ספרים, 2013, עמ' 587.
 28. ^ גדעון ספיר, 'המהפכה החוקתית: עבר הווה ועתיד', הוצאת ידיעות ספרים, 2010, עמ' 75–76
 29. ^ גדעון ספיר, 'המהפכה החוקתית', הוצאת ידיעות ספרים, 2010, עמ' 90
 30. ^ גדעון ספיר, 'המהפכה החוקתית', הוצאת ידיעות ספרים, 2010, עמ' 107–110
 31. ^ חוק יסוד: חופש העיסוק, ס"ח 1454 מ-10 במרץ 1994
 32. ^ אהרן ברק, פרשנות במשפט - פרשנות חוקתית, תשנ"ד, עמ' 634
 33. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר הווה ועתיד, ידיעות ספרים, עמ' 118-122
 34. ^ עדו בן פורת, "יצא המרצע מן השק", באתר התנאים של בנט ושקד וההחלטה של נתניהו. מה יעלה בגורל פסקת ההתגברות, באתר ynet, 25 באפריל 2018
 35. ^ דגמים של ביקורת שיפוטית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, נובמבר 2001
 36. ^ פרוטוקול מליאת הכנסת, באתר הכנסת.
 37. ^ עוזי ברוך, חוק חדש יחזיר את סמכויות בג"ץ אחורה, באתר ערוץ 7, 11 בפברואר 2017
 38. ^ ניצן קידר, רה"מ הודיע: נקדם פסקת התגברות מורחבת, באתר ערוץ 7, 11 באפריל 2018
 39. ^ זאב סגל, הפעלת נשק יום־הדין בביקורת חוקתית ־ הרהורים בעקבות המודל הבריטי, משפט וממשל ו, תשסג. עמ' 337
 40. ^ בית המשפט צריך איזון – ארבע קושיות על מודל ההתגברות הקנדי והמודל הבריטי, באתר פורום קהלת
 41. ^ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר הווה ועתיד, ידיעות ספרים, עמ' 147 ואילך
 42. ^ אביעד בקשי, שינוי שיטת בחירת השופטים, קובץ PDF מאת המכון לאסטרטגיה ציונית, ‏אוגוסט 2011
 43. ^ מינוי שופטים: הפתרון למשבר העליון, דעת, 1999