הלוח העברי | שמיטה ויובל

שמיטה ויובל

כל 7 שנים - שנת שמיטה, וכל 7 שמיטות - שנת יובל.

כיום נהוג החישוב ששנת שמיטה היא שנה שמספרה מתחלק ב-7. (דוגמה: שנת ה'תשע"ה.)