הלוח העברי | שמיטה ויובל

שמיטה ויובל

כל 7 שנים - שנת שמיטה, וכל 7 שמיטות - שנת יובל.

כיום נהוג החישוב ששנת שמיטה היא שנה שמספרה מתחלק ב-7. (דוגמה: שנת ה'תשע"ה).

היובל לא נהוג כיום. אבל לדעת הרבה מהראשונים חשבון היובלות עדיין קיים[21]. שנת היובל לפי חשבון זה היא שנה ששארית חלוקתה ב-49 שווה 29 (דוגמה: שנת ה'תשס"ב).