הלוח המוסלמי | עקרונות בסיסיים

עקרונות בסיסיים

לוח השנה המוסלמי מורכב מ-12 מחזורי ירח, או חודשים, שהם 355-354 יום. יום מוסלמי מתחיל בערב עם שקיעת השמש ומסתיים בשקיעתה הבאה. כל חודש מוסלמי הוא בן 29 או 30 יום וחל עם מולד הירח, הנצפה מיד לאחר שקיעת החמה. מניין החודשים בלוח המוסלמי מבוסס על "ראייה בפועל של מולד הירח" (כלומר, לוח השנה המוסלמי אינו "לוח קבוע")[1]. כאשר ראייה בפועל של מולד הירח אינה אפשרית מיד לאחר שקיעת השמש ביום ה-29, יום זה ייחשב כיום ה-30 לאותו החודש ורק למחרת יחול ראש החודש הבא.

חודשי השנה המוסלמית הם: מוּחָרָם, צַפַר, רביע אל-אוול, רביע א-ת'אני, ג'ומאדא אל-אולא, ג'ומאדא א-ת'אניה, רג'ב, שעבאן, רמדאן, שַׁוַאל, ד'ו אל-קעדה, ד'ו אל-חיג'ה.

מס' שם החודש משמעות השם מס' ימים בחודש
1 מֻחַרַם (محرم) החודש המקודש 30
2 צַפַר (صفر) החודש הבטל 29
3 רַבִּיע אַלְאַוַל (ربيع الأوّل) האביב הראשון 30
4 רַבִּיע אַלְאַחַ'ר (ربيع الآخر) האביב השני 29
5 ג'וּמַאדַא אַלְאוּלַא (جمادى الأولى) היובש הראשון 30
6 ג'וּמַדַא אַלְאַחִ'רַה (جمادى الأخرى) היובש השני 29
7 רַגַ'ב (رجب) החודש הנערץ 30
8 שַעְבַּאן (شعبان) חודש החלוקה 29
9 רַמַד'אן (رمضان) החום הכבד 30
10 שַׁוַאל (شوال) חודש הצייד 29
11 ד'וּ-אַלְקֵעְדַה (ذو القعدة) חודש הישיבה 30
12 ד'וּאַלְחִגַ'ה (ذو الحجة) חודש החג 29/30

כל שנה מוסלמית מתחילה ב-1 במוּחָרָם, החודש הראשון בשנה. מניין השנים המוסלמיות חל למן היום הראשון של שנת ההג'רה, כלומר מ-1 במוחרם, ה-16 ביולי 622. ההג'רה עצמה אירעה במהלך חודש רביע אל-אוול, או ספטמבר 622. להמחשה, שנת 2009 לפי לוח השנה הגרגוריאני, חופפת ברובה לשנת 1430 לספירה המוסלמית. 1 במוחרם לשנת 1430 המוסלמית חל ב-29 בדצמבר 2008[2], ואילו 1 במוחרם לשנת 1431 המוסלמית חל ב-18 בדצמבר 2009[3].

בלוח המוסלמי לא נהוג עיבור שנים, והשנה המוסלמית מורכבת מ-12 חודשי ירח בלבד. להגדרה זו אין סייגים. לעומת לוח השנה העברי או לוח השנה הסיני, השנה המוסלמית אינה מתואמת עם השנה הטרופית (קרי, הקפת כדור הארץ את השמש). להמחשה, 33 "שנות שמש" (שנים טרופיות), שוות באורכן בקירוב ל-34 שנים בלוח המוסלמי. לכן, ניתן למצוא כי כל חודש מוסלמי פלוני מקביל לחודש עברי בשנה העברית, אך מדי 3-2 שנים אותו חודש מוסלמי יימצא מקביל לחודש עברי אחר. זאת בשל מנהג עיבור השנים הנהוג בלוח השנה העברי ואינו נהוג בלוח השנה המוסלמי. יחד עם זאת, באיראן ואפגניסטן נהוג לוח השנה ההיג'רי השמשי (אנ'), שאינו לוח שנה ירחי אלא שמשי.

הפער במניין השנים הגיע לכדי לא פחות מ-43 שנים: שנת 2019 היא שנת 1440להג'רה, בעוד שלפי מניין השנים של השמש עברו 1395 שנים בלבד (משנת 622 עד שנת 2017).