היישוב | לקריאה נוספת
English: Yishuv

לקריאה נוספת

עיינו גם בפורטל

P kkl.png

היישוב היהודי בארץ ישראל, לפני הקמת המדינה. בפורטל נמצאים קישורים לערכים העוסקים בהיסטוריה של התקופה ובנדבכיה השונים בתחומים: הגנה וביטחון, פוליטיקה, העליות לארץ, יישוב הארץ, חברה, תרבות, כלכלה, תקשורת ותחיית הלשון העברית.


מקורות

ספרות יפה והדרכה

מחקרים