היישוב | לקריאה נוספת
English: Yishuv

לקריאה נוספת

עיינו גם בפורטל

P kkl.png

היישוב היהודי בארץ ישראל שקדם להקמת המדינה. בפורטל נמצאים קישורים להיסטוריה של התקופה ונדבכיה השונים בתחומים: הגנה וביטחון, פוליטיקה, העליות, יישוב הארץ, החברה, התרבות, הכלכלה, התקשורת ותחיית הלשון העברית.


מקורות

ספרות יפה והדרכה

מחקרים