היישוב | הערות שוליים
English: Yishuv

הערות שוליים

  1. ^ הגדרה זו, למשל, על פי הסדרה: משה ליסק, גבריאל כהן (עורכים), תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה, ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, א-ג, 2009-1989.
  2. ^ להרחבה ראו "תגובת היישוב היהודי בארץ ישראל לשואה"
  3. ^ בטרם וגם למרות נעילת שעריה ליוצאים מהמדינה.
  4. ^ ביקורת: בחיפוש אחר הבורגנות הישראלית, קתדרה 95, אפריל 2000, עמ' 164-159
  5. ^ ביקורת: נדבך נוסף בכתיבת תולדות היישוב, קתדרה 96, יולי 2000, עמ' 179-175