היום העולמי נגד צנזורה באינטרנט | הערות שוליים (באנגלית)

הערות שוליים (באנגלית)

 1. ^ "March 12: World Day Against Cyber-Censorship", Maira Sutton, Electronic Frontier Foundation, 12 March 2012.
 2. ^ "Reporters Without Borders : For Freedom of Information", Brochure, Reporters Without Borders, 16 April 2012.
 3. ^ "Iranian women's rights activists win first Reporters Without Borders netizen prize with support from Google". Reporters Without Borders. 13 במרץ 2010. בדיקה אחרונה ב-31 ביולי 2012. 
 4. ^ Reporters Without Borders (25 במרץ 2011). "Netizen Prize 2011". Reporters Without Borders. בדיקה אחרונה ב-11 במרץ 2013. 
 5. ^ "Syrian citizen journalists and activists capture 2012 Netizen Prize", Reporters Without Borders, 13 March 2012.
 6. ^ "Reporters Without Borders Awards Vietnamese blogger Huynh Ngoc Chenh", Reporters Without Borders, 7 March 2013.
 7. ^ "Reporters Without Borders - TV5Monde Prize for Press Freedom", Reporters Without Borders, 5 November 2014
 8. ^ "Reporters Without Borders releases 'Enemies of the Internet' list", France24 (France Médias Monde), 13 March 2014.
 9. ^ "First Online Free Expression Day launched on Reporters Without Borders website". Reports Without Borders. 12 במרץ 2008. בדיקה אחרונה ב-31 ביולי 2012. 
 10. ^ | Freedom House, freedomhouse.org
 11. ^ "היום הבינלאומי נגד צנזורה ברשת: "גם אם לא עשית דבר, אתה מתועד" - וואלה! חדשות". וואלה! חדשות (בעברית). בדיקה אחרונה ב-28 בינואר 2018.