הומוסקסואליות | לקריאה נוספת
English: Homosexuality

לקריאה נוספת

  • גיא שילה, החיים בוורוד: בני נוער וצעירים - הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים, הוצאת רסלינג, 2007.
  • יונאי, "הדין בדבר נטייה חד-מינית - בין היסטוריה לסוציולוגיה", משפט וממשל ד' 531 (תשנ"ח)
  • גרסה קצרה)
  • טמיר, "הזכות לשוויון של הומוסקסואלים ולסביות", הפרקליט מה 94 (2000);
  • הראל, "עלייתה ונפילתה של המהפכה המשפטית ההומוסקסואלית", המשפט ז' 195 (תשס"ב-2002);
  • יאיר קדר, עמליה זיו ואורן קנר (עורכים), "מעבר למיניות", קובץ מאמרים, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
  • Money, John. (1994). Principles of Developmental Sexology. New York: Continuum. ISBN 0-8264-1026-X