הוואי | מקור השם
English: Hawaii

מקור השם

מקור השם הוואי "Hawaii" כנראה מבוסס על שפת ילידי הוואי למילה "מולדת" (Owhyhee).