ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

מקורות

 • חיים גורי, דן גלברט, שלמה שבא, סיפור המעשה, חמישים שנה להסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, תל אביב: הוצאת עם עובד, תש"ל 1970.
 • דוד בן-גוריון, הפועל העברי והסתדרותו: מבחר דברי דוד בן-גוריון על ההסתדרות, (עורך: יהודה ארז), תל אביב, 1964.
 • בצלאל שחר, תרבות וחינוך בהסתדרות, תל אביב, תשכ"ה-1965.
 • צבי רוזנשטיין (אבן שושן) (עורך), ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, תל אביב 1949.
 • אריה שנידרמן, אנו מאשימים! הירידה והרקבון בהסתדרות העובדים בא"י, ארגון עובדי הצה"ר ובית"ר בארץ ישראל, המזכירות הארצית, הוצאת איש ברוריה, 1933.

מחקרים

 • יוסף גורני, יצחק גרינברג, אבי בראלי, מחברת עבודה לארגון עובדים: לקט מאמרים על הסתדרות העובדים בימי היישוב והמדינה, שדה בוקר: המכון למורשת בן-גוריון, 2000.
 • דב בן מאיר, ההסתדרות, ירושלים: הוצאת כרטא, 1978.
 • גבריאל ברטל, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל : 1920-1990, ירושלים: מרכז ההסברה - שירות הפרסומים, תשנ"א-1991.
 • גבריאל ברטל, ההסתדרות הכללית, מבנה ופעולות - חוברת שנתית בהוצאת הוועד הפועל שיצאה לאור בין השנים 1984 - 1991/
 • אניטה שפירא, ברל, א-ב, תל אביב: הוצאת עם עובד, 1980.
 • לב גרינברג, ההסתדרות מעל הכל, ירושלים: הוצאת נבו, 1993.
 • גצל קרסל, ההסתדרות: מדריך ביבליוגרפי, תל אביב: 1970.
 • גצל קרסל, המוסדות המשקיים של ההסתדרות: ביבליוגרפיה, תל אביב: תש"ו-1946.
 • אהרון הראל, בין בניין להרס: ההסתדרות ותנועת העבודה 1956–1965, פרקי מחקר ועדות, תל אביב: הוצאת עם עובד, 2004
 • זאב צחור, בדרך להנהגת היישוב: ההסתדרות בראשיתה, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשמ"ב-1982.