ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל מראשית ההתיישבות ועד קום המדינה, עמ' 129.
 2. ^ ראו למשל: שלמה אבינרי, הרעיון הציוני לגווניו, עם עובד, 1980, עמ' 171–173 (בורוכוב); עמ' 233–238 (בן-גוריון); אניטה שפירא, ברל, עמ' 124–126, 151, 174.
 3. ^ אלקנה מרגלית, ‏תנועת העבודה הציונית-סוציאליסטית בארץ ישראל בשנות העשרים, קתדרה 16, תש"ם, עמ' 87. הציטוט הוא מדברי שלמה קפלנסקי בוועידת ההסתדרות השלישית (1927).
 4. ^ דב בן מאיר, ההסתדרות, כרטא, 1978, עמ' 141–167.
 5. ^ ההוכחה על תשלום המס הייתה בול, אותו הדביק החבר במקום המיועד לכך בפנקסו.
 6. ^ דורון וגרינברג
 7. ^ התאגדויות פועלים לפני הקמת ההסתדרות, באתר תנועת העבודה הישראלית
 8. ^ אניטה שפירא, ברל, עמ' 73 - 76.
 9. ^ 100 שנות התאחדות בעלי מלאכה
 10. ^ רחל רוז'נסקי, מגבית הארגונים המקצועיים למען ההסתדרות ופעלי ציון באמריקה 1924 - 1932, בתוך: מחברת עבודה לארגון עובדים עמ' 529 - 555.
 11. ^ מרדכי נאור, לכסיקון כח המגן - ההגנה, הערך "ההסתדרות הכללית של העובדים וההגנה", עמ' 124.
 12. ^ יונתן שפירא, המעבר של מרכז הכובד להסתדרות בתוך מחברת עבודה לארגון עובדים עמ' 118–150
 13. ^ אניטה שפירא, ברל, עמ' 278.
 14. ^ אניטה שפירא, ברל, עמ' 379, אריה שנידרמן, אנו מאשימים! הירידה והריקבון בהסתדרות העובדים בא"י עמ' 54- 56.
 15. ^ אניטה שפירא, המאבק הנכזב: עבודה עברית 1939-1929, תל אביב: הוצאת אוניברסיטת תל אביב ולידתה של מחתרת, באתר "דעת"
 16. ^ על פי אניטה שפירא, ברל, עמ' 280.
 17. ^ 17.0 17.1 17.2 ההסתדרות הכללית בת 65 - לקראת הבחירות לוועידה ה-15 מתוך סקירה חודשית 1985/5 משרד הביטחון - ההוצאה לאור
 18. ^ ריכוז שביתות בשנים 1920–1933 נמצאת אצל אריה שנידרמן,אנו מאשימים! הירידה והריקבון בהסתדרות העובדים בא"י, בעמ' 38 - 40.
 19. ^ כן, לשבור!
 20. ^ ז'בוטינסקי על ההסתדרות הכללית: "כן, לשבור!"
 21. ^ בנימין גונן, 90 שנה להסתדרות: הקומוניסטים והמאבקים המעמדיים אתר הגדה השמאלית
 22. ^ מבוסס על "מאפייניו הייחודיים של המקרה הישראלי", דברי מבוא למאמרו של לב גרינברג, עובדים חלשים, עובדים חזקים: זרמים בכלכלה הפוליטית הישראלית 1967 - 1994 בתוך מחברת עבודה לארגון עובדים, עמ' 712; יונתן שפירא, אחדות העבודה ההיסטורית, עם עובד, 1975; ולב גרינברג, ההסתדרות מעל הכל, ירושלים: 1993.
 23. ^ יצחק גרינברג, חברת העובדים וקליטת העלייה הגדולה בשנות החמישים בתוך מחברת עבודה לארגון עובדים עמ' 570 - 586.
 24. ^ הנתונים מתוך הסתדרות הכללית בעשור הראשון למדינה, באתר תנועת העבודה הישראלית
 25. ^ מרים קצ'נסקי, המעברות מתוך מרדכי נאור (עורך), עולים ומעברות, 1948 - 1952 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, באתר מט"ח
 26. ^ כגון בבאר שבע ובאשקלון, ראו חיים דרין-דרבקין, שיכון וקליטה בישראל תש"ח - תשט"ו, הוצאת גדיש 1956, עמ' 70 - 73.
 27. ^ יצחק גרינברג, חברת העובדים וקליטת העלייה הגדולה בשנות החמישים בתוך מחברת עבודה לארגון עובדים עמ' 572.
 28. ^ דברי אברהם זברסקי מובאים על ידי יצחק גרינברג, חברת העובדים וקליטת העלייה הגדולה בשנות החמישים בתוך מחברת עבודה לארגון עובדים עמ' 582.
 29. ^ פנקס חבר, באתר תנועת העבודה הישראלית (הקישור אינו פעיל, 3 במרץ 2017)
 30. ^ תום שגב, 1949 - הישראלים הראשונים, דומינו 1984
 31. ^ צבי צמרת, בן-גוריון ולבון: שתי עמדות כלפי הקליטה הראויה של העולים, בתוך: דליה עופר (עורכת), בין עולים לוותיקים, ישראל בעלייה הגדולה, יד בן צבי, 1996 עמ' 92.
 32. ^ יוסף אלמוגי, בעובי הקורה, עידנים, תש"ם.
 33. ^ נמרוד אשל, כן לשבות מול כן לשבור מאתר הגדה השמאלית
 34. ^ דב בן מאיר, ההסתדרות, עמ' 98, 100.
 35. ^ חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז–1957, באתר הכנסת
 36. ^ נועם דביר, גלויות מהשנים היפות של בתי ההבראה של ההסתדרות, באתר הארץ, 30 במאי 2009
 37. ^ לפי דב בן מאיר, ההסתדרות; אברהם דורון, ההסתדרות, מדיניות רווחה ושיוויוניות ולב גרינברג, עובדים חלשים, עובדים חזקים: זרמים בכלכלה הפוליטית בישראל 1967–1994 בתוך מחברת עבודה לארגון עובדים, עמ' 693–735
 38. ^ אברהם דורון, ההסתדרות, מדיניות רווחה ושיוויוניות עמ' 639–706.
 39. ^ דב בן מאיר, ההסתדרות, כרטא, 1978, עמ' 98 ,100.
 40. ^ מאיר אביזוהר, כסף לכל, הוצאת הדר, 1978, עמ' 41.
 41. ^ דב בן מאיר, ההסתדרות, כרטא, 1978, עמ' 92.
 42. ^ פרק זה מבוסס ברובו על לב גרינברג, עובדים חלשים, עובדים חזקים, זרמים בכלכלה הפוליטית הישראלית 1967 - 1994 בתוך מחברת עבודה לארגון עובדים עמ' 707 - 720.
 43. ^ פרק זה מבוסס ברובו על לב גרינברג, עובדים חלשים, עובדים חזקים, זרמים בכלכלה הפוליטית הישראלית 1967–1994 בתוך מחברת עבודה לארגון עובדים עמ' 720–735.
 44. ^ 44.0 44.1 44.2 טניה ריינהרט, איך חוסלה ההסתדרות
 45. ^ מת ארטור ישראלוביץ' פורסם: 02.07.01
 46. ^ 46.0 46.1 ההסתדרות: מ"טיטאניק" שוקעת שקיבלתי בירושה לספינה חדשה', פורבס, מרץ 2005.(הקישור אינו פעיל, 3 במרץ 2017)
 47. ^ חיים ברעם, בימת שמאל, 8/7/2005
 48. ^ ראו טניה ריינהרט לעיל, את המאמר נלחמים על המשך קיומה של העבודה המאורגנת ועוד.
 49. ^ אניטה שפירא, ברל, עמ' 304.
 50. ^ הציטוטים והעובדות להלן מדוחות שאסף אריה שנידרמן באנו מאשימים! הירידה והרקבון בהסתדרות העובדים בא"י, עמ' 49-51.
 51. ^ יעקב שמעוני, ערבי ארץ-ישראל, פרק 16: ארגוניו ומוסדותיו של הציבור הערבי, עמ' 362.
 52. ^ דברים בוועדה הפוליטית של מפא"י 16.6.1936, ארכיון משה שרת
 53. ^ דן כספי ומירושלים הקדושה ועד המעיין בתוך: פנים- תרבות חברה וחינוך, 2001, גיליון 16- מרץ 01'
 54. ^ ערביי ישראל בין הפטיש לסדן, בתוך צבי צמרת וחנה יבלונקה (עורכים), העשור השני תשי"ח-תשכ"ח, יד יצחק בן-צבי 2000, עמ' 193 - 218.
 55. ^ 55.0 55.1 הפועל קובע היום את קו ההסתדרות, מעריב, 13 בפברואר 1949
 56. ^ כלומר "ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל" ולא "ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל"
 57. ^ שינה את שם התפקיד ל"יו"ר ההסתדרות" ואת שמה של "ההסתדרות הכללית של העובדים" ל"ההסתדרות החדשה"