הבטחת הכנסה | הערות שוליים

הערות שוליים

  1. ^ 1.0 1.1 גל, ג'וני (2005). ביטחון סוציאלי בישראל. ירושלים: מאגנס
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 ע. וייס, "השלכות חוק הבטחת הכנסה על תפקוד המחלקות לשירותים חברתיים - האם התממשו הציפיות?" ביטחון סוציאלי 58, 2000, עמ' 96-76.
  3. ^ .74-87, דורון, א. וינאי, א. ( 1998 ). הבטחת הכנסה – שינוי מדיניות ודרכי ביצוע, ביטחון סוציאלי, 31
  4. ^ (ר' כאן)
  5. ^ מראה מקום: ס"ח 2375, התשע"ב, 2.8.2012, עמ' 610. בעקבות החוק הותקנו גם תקנות: ק"ת 7165, התשע"ג, 24.9.2012, עמ' 5 ו- 8
  6. ^ בג"ץ 4124/00
  7. ^ מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה, החלטת הממשלה 2614
  8. ^ בג"ץ 616/11 התאחדות הסטודנטים בישראל נ' ממשלת ישראל