הבחירות לכנסת | שינויים בשיטת הבחירות

שינויים בשיטת הבחירות

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חוק יסוד: הממשלה (בחירה ישירה)

ב-1992 נערך שינוי בחוק יסוד: הממשלה, על פיו הופרדה הבחירה לכנסת מהבחירה לראשות הממשלה. השינוי לא התבטא באופן הבחירה לכנסת אלא הוסיף מעטפה נוספת, בה נבחר מועמד לראשות הממשלה. בשנת 2001 הוחלף החוק ובוטלה ההצבעה הנפרדת.