הבחירות לכנסת | ועדת הבחירות המרכזית

ועדת הבחירות המרכזית

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – ועדת הבחירות המרכזית

בראש ועדת הבחירות עומד שופט מבית המשפט העליון. בוועדה חברים נציגים של סיעות שמיוצגות בכנסת היוצאת. על רוב החלטות הוועדה לא ניתן לערער בפני בית משפט רגיל, והן נתונות לביקורתו של בג"ץ בלבד. יחד עם זאת על החלטות בנוגע לפסילת רשימות או מועמדים ולקביעת תוצאות הבחירות, ניתן לערער לבית המשפט העליון בלבד.