הבחירות לכנסת | הערות שוליים

הערות שוליים

  1. ^ חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב)
  2. ^ סעיף 6(א) ל חוק יסוד: הכנסת, באתר הכנסת
  3. ^ מערכת שטורעם, הרבי פעל לבטל את הקלפי בכפר, 2006
  4. ^ לפי תיקון מס' 54 לסעיף 74(ב) לחוק הבחירות לכנסת. התקבל בכנסת ביום ד' בכסלו התשס"ו, 5 בדצמבר 2005.
  5. ^ חוק הבחירות לכנסת, סעיף 78, באתר נבו. עד לתיקון החוק ב 2017 רק 2 פתקי הצבעה זהים נחשבו לקול כשר