דרוזים בישראל | יישובים ישראליים עם אוכלוסייה דרוזית

יישובים ישראליים עם אוכלוסייה דרוזית

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לספטמבר 2003 הדרוזים גרים ביישובים הבאים: (בסוגריים אחוז מאוכלוסיית היישוב)