דמוגרפיה של העולם | ילודה, פריון, תמותה ותוחלת חיים

ילודה, פריון, תמותה ותוחלת חיים

שיעורי פריון

שעור הפריון (TFR) העולמי מאופיין בירידה חדה החל משנות השבעים. בשנת 1950 היה שעור הפריון העולמי כ-5, וכיום הממוצע נע סביב 2.4 (2019). שיעורי הפריון בעולם מתאפיינים בשונות רבה, ונעים בין לידה אחת בקירוב בקוריאה הדרומית לבין מעל 7 לידות בניז'ר. נכון ל-2010, שיעור הפריון הממוצע ביבשת אפריקה היה בסביבות 4.8, ובאפריקה שמדרום לסהרה בסביבות 5.3. ללא אפריקה, שיעור הפריון הממוצע ביתר מדינות העולם למעט אפריקה נכון ל-2015 נאמד בקרוב ל-2. שיעור הפריון של מדינות בעלות רמת הכנסה גבוהה נאמד, על פי נתוני האו"ם ל-2015, ב-1.7 בקירוב.

שיעור התחלופה הדמוגרפי העולמי, שמתחשב גם ביחס המינים בלידה ובתמותת תינוקות ותמותת ילדים אינו ידוע, אך הוא נאמד בטווח שבין 2.2 ל-2.3.

נכון ל-2014, כמעט מחצית מאוכלוסיית העולם חיה במדינות שבהן שיעור הפריון נמוך או שווה לשיעור התחלופה הדמוגרפי למדינות מפותחות - 2.1, ובכמחצית מאוכלוסיית העולם שיעור הפריון גבוה יותר. כ-8% מאוכלוסיית העולם חיה במדינות בהן שיעור הפריון שווה או גבוה מ5 ילדים לאשה.[6] לשם השוואה, נכון ל-2016 שיעור הפריון בישראל עמד בסביבות 3.1 ילדים לאשה.

שיעור הפריון העולמי

על פי אומדני האו"ם[7]

שנים פריון
1950–1955 4.96
1955–1960 4.89
1960–1965 5.03
1965–1970 4.92
1970–1975 4.46
1975–1980 3.87
1980–1985 3.6
1985–1990 3.44
1990–1995 3.02
1995–2000 2.75
2000–2005 2.63
2005–2010 2.57
2010–2015 2.52
2015–2020 2.47

עיור

בעשרות השנים האחרונות ישנה מגמה ברורה של עיור כאשר אחוז התושבים העירוניים ב-1950 היה כ-29% ואילו ב 2006 הגיע לכ-50%. המטרופולין הגדול ביותר בעולם הוא של טוקיו עם כ-37 מיליון תושבים, אולם העיר הגדולה בעולם היא שאנגחאי עם כ-24 מיליון תושבים.

אוריינות

אחוז נמוך במיוחד של יודעי קרוא וכתוב נמצאים בשני ריכוזים עיקריים:

דתות

דת הנצרות, שמאמיניה נאמדים בכ-2.2 מיליארד. האסלאם, לה 1.6 מיליארד מאמינים בעולם. ההינדואיזם לה כמיליארד מאמינים והבודהיזם לה כחצי מיליארד מאמינים. הן ארבע הדתות הגדולות ומקיפות כ-75% מאוכלוסיית העולם.