דמוגרפיה של העולם | אוכלוסיית העולם

אוכלוסיית העולם

עשר המדינות המאוכלסות ביותר בעולם נכון ל-2020
מדינה סין הודו ארצות הברית אינדונזיה פקיסטן ברזיל ניגריה בנגלדש רוסיה מקסיקו
אוכלוסייה (במיליונים) 1,437 1,373 330 272 219 212 204 164 146 128
אוכלוסיית העולם בחלוקה לפי יבשות. מימין לקו הסגול ניתן לראות הערכות שונות לגדילת האוכלוסיות.

כ-60 אחוזים מהאוכלוסייה מתגוררים ביבשת אסיה (כ-4.5 מיליארד נכון ל-2017, מתוכם כ-2.7 מיליארד בסין והודו לבדן). הצפיפות הממוצעת היא כ-50 איש לקילומטר רבוע (ללא התחשבות באנטארקטיקה).

שיעור הפריון העולמי הוא כ-2.4 נכון ל-2018.

במהלך המאה ה-20 אוכלוסיית העולם הכפילה את עצמה למעלה מפי שלושה, כאשר בשנת 1900 הייתה כ-1.65 מיליארד ואילו ב-1999 כ-6 מיליארד. עד אמצע המאה ה-19 קצב הגידול של אוכלוסיית העולם היה איטי למדי, והיא הכפילה את עצמה אחת לכמה מאות שנים. במאה העשרים גבר מאוד קצב הגידול, ואוכלוסיית העולם הכפילה את עצמה מ-1927 ל-1974 (47 שנים), מ-1950 ל-1987 (37 שנים) ומ-1960 ל-1999 (39 שנים). החל משנות השבעים, במקביל לירידה בפריון, יורד קצב הגידול של אוכלוסיית כדור הארץ בהתמדה. בסוף שנות השישים הגיעה העלייה השנתית ל-2.06 אחוז לשנה, ועל פי הערכות האו"ם בשנת 2000 היא ירדה ל 1.2%, ונכון ל-2013 לכ-1.1%.

הקבוצה האתנית הגדולה בעולם היא האן ומהווה כ-16% מאוכלוסיית העולם וכ-90% מאוכלוסיית סין.[5]

תפוצה על פי אזור גאוגרפי

אזור גאוגרפי כמות (מיליונים) אחוז מסה"כ
אסיה 4,307 60%
אפריקה 1,038 15%
אירופה 816 11.4%
צפון אמריקה 545 7.6%
דרום אמריקה 400 5.6%
אוסטרליה 35 0.5%
אנטארקטיקה 0.0012 0.00002%
סה"כ 7,141 100.0%