דייל אוויר | אופן תפקוד הדיילים

אופן תפקוד הדיילים

בין צוות הדיילים קיימת היררכיה, כאשר בדרך כלל ישנו מנהל שירות בטיסה ("כלכל" או "Purser") המנהל ומפקח על עבודת שאר הדיילים, אחראי על ביצוע פרופיל השירות, על שמירת כללי בטיחות טיסה ועל ביצוע הנחיות הטייסים (חגירת נוסעים, העברת מצב דלתות המטוס, הודעה על כיסי אוויר וכו').