דובים (להט"ב) | מינוח

מינוח

דובים משתמשים במינוח משלהם לסיווג גברים שונים הקשורים בקהילה. להלן כמה דוגמאות:

  • דוב (באנגלית: Bear) - גבר מלא גוף, שעיר, ובדרך כלל מזוקן
  • גור דוב (באנגלית: Cub) - גבר צעיר, מלא גוף שעיר ובדרך כלל מזוקן
  • מעריץ (באנגלית: Chaser או Admirer) - גבר שאוהב להיות בחברתם של דובים או נמשך אליהם גופנית
  • לוטר (צורת זכר של "לוטרה". באנגלית: Otter) - גבר רזה שעיר וגם מזוקן בדרך כלל.
  • זאב (באנגלית: Wolf) - לוטר אגרסיבי
  • אבא דוב (באנגלית: Daddy-Bear) - דוב מבוגר
  • דוב שרירי (באנגלית: Muscle-Bear)
  • דוב קוטב (באנגלית: Polar-Bear)- דוב בעל שער שיבה על ראשו וגופו
  • ווּף! (באנגלית: Woof!) - ברכת שלום והבעה של משיכה גופנית