גרובר קליבלנד | הערות שוליים

הערות שוליים

  1. ^ אריאלי, יהושע, המחשבה המדינית בארצות הברית : מקורות ותעודות, ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, עמ' 200