גיידסטאר | היסטוריה
English: GuideStar

היסטוריה

פרויקט גיידסטאר המקורי הוקם בשנת 1994 בארצות הברית כיוזמה פרטית. בשנת ב-2004 הוקם בבריטניה ארגון גיידסטאר העולמי[1] שמטרתו להפיץ פרויקטים דומים ברחבי העולם והוא שקידם את הפרויקט בארץ. את הפרויקט בישראל יזמו ביחד משרד המשפטים, ג'וינט ישראל ויד הנדיב ("קרן רוטשילד"). הוא נבנה במקור על ידי NPTech טכנולוגיה וכיום מנוהל בגרסה מתקדמת על ידי משרד המשפטים. האתר עלה בגירסת ניסוי בשנת 2009 וביולי 2010 נפתח לציבור הרחב.

האתר מאפשר לקבל מידע מקיף על העמותות שניתן על ידי רשם העמותות (למשל דוחות כספיים, דוחות מילוליים, מטרות, מספר עמותה, שנת יסוד, מען העמותה, בעלי תפקידים, אישור ניהול תקין) ומידע שיסופק באופן וולונטרי על ידי העמותות עצמן כגון תיאור פעילויות העמותה, מקומות פעילות, פרטי קשר וכדומה.