גיור | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

  • מנחם פינקלשטיין, הגיור - הלכה ומעשה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2003
  • דוד אלינסון, דניאל גורדיס, ברית אמונים: גיור, הלכה ומדיניות קהילתית בספרות השו"ת במאה ה-19 ובמאה ה-20, הוצאת שלם, 2014
  • הרב שלמה קריספין, מכתב שלמה, הלכות גרים המבואר, הוצאת אור עציון, תשע"ה
  • הרב אורי בצלאל פישר, ספרי "גר המתגייר", כרך א - עיונים בהלכות גיור. כרך ב - הגות ומחשבה בגיור וגרות. תשע"ג. כרך ג - עיונים בהלכות גיור. כרך ד - ביאור למסכת גרים, תשע"ט.