גזל סוד מסחרי | הערות שוליים

הערות שוליים

  1. ^ דויטש, עוולות מסחריות וסודות מחסר, הוצאת נבו 2002,125,