בית משפט לענייני משפחה | מאפיינים ייחודיים של בית משפט לענייני משפחה
English: Family court

מאפיינים ייחודיים של בית משפט לענייני משפחה

 • אין הגבלת סמכות לפי סכום התביעה. (בתביעות כספיות)
 • אין הגבלה בנושא התביעה.
 • ישנה הסמכה לסטות מסדרי דין וראיות.
 • קיימת הסמכה לשמוע תובענות בדלתיים סגורות (חסיון)

על פי חוק בית משפט לענייני משפחה, בן משפחה הוא:

 • בן\בת זוג או ידוע\ידועה בציבור
 • ילד\ה
 • הורים
 • נכד\ה
 • הורי הוריו
 • אחיו ואחיותיו

על פי חוק מניעת אלימות במשפחה, בן משפחה הוא:

 • בן\בת זוג או ידוע\ידועה בציבור
 • הורה או בן זוג של הורה
 • סב\סבתא
 • צאצא או צאצא של בן\בת זוג
 • אח\אחות
 • אחיין\אחיינית
 • מי שאחראי לצורכי קטין ומתגורר עמו
 • קטין המתגורר עם אדם האחראי עליו

כל בקשה המוגשת במסגרת תיק משפחה, מלבד מזונות וצו הגנה, כרוכה באגרה.