בג"ץ שליט | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

  • "מיהו יהודי?: בית משפט העליון בפרשת שליט; בית המשפט העליון בפרשת רופאייזן; דעות חכמי ישראל; הוויכוח בכנסת; הוויכוח בציבור", בעד ונגד (ילקוט לבירור בעיות חברה ומדינה) 39, ז (תש"ל) 3–48.
  • פנינה להב, "זהות אישית וזהות קולקטיבית, מודרניות ויהודיות בפרשת שליט", בתוך: מנחם מאוטנר, אבי שגיא, רונן שמיר (עורכים), רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית: ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי ז"ל, תל אביב: הוצאת רמות – אוניברסיטת תל אביב, תשנ"ח, עמ' 409–439.
  • שחר ליפשיץ, "מיהו המחליט בשאלה "מיהו יהודי"?: על פרשת שליט ותפקידו הראוי של בית המשפט בחברה דמוקרטית", מחקרי משפט כב, 2 (תשס"ו), 269–326.
  • אליעזר דון יחיא, "דת וזהות לאומית בחקיקה, במשפט ובפוליטיקה: פרשת שליט והפולמוס בשאלת "מיהו יהודי"", בתוך: צבי צמרת וחנה יבלונקה (עורכים), העשור השלישי: תשכ"ח–תשל"ח, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשס"ח, עמ' 379–400.