בג"ץ שליט | הערות שוליים

הערות שוליים

  1. ^ מוזכר בדבריו של שופט העליון חיים כהן, בפסק הדין בג"ץ 72/62 - אוסוולד רופאיזן נ' שר הפנים.
  2. ^ ככתוב בפסק הדין.
  3. ^ בג"ץ 58/68 בנימין שליט נ' שר הפנים, פ"ד כג(2) 477, ניתן ב-23.1.70
  4. ^ בג"ץ 18/72 בנימין שליט נ' שר הפנים פ"ד כו (1) 334.
  5. ^ Catane Mochè, qui est juif? le jugement de janvier 1970 de la Cour Supreme d’Israel, Paris : Editions Robert Laffont, c1990
  6. ^ Yair Sheleg, Fateful years: 1970 - Welcoming their children's children, Ha'aretz, September 2, 2002