ארגון | שינוי מבני
English: Organization

שינוי מבני

שינוי מבני הוא שינוי מהותי במבנהו של הארגון, כגון:

  • מיזוגו של הארגון עם ארגון אחר,
  • מכירת חלק מהארגון,
  • פיצול הארגון לארגוני משנה אחדים,
  • סגירת חלק מפעילותו של הארגון.

שינויים אלה מתרחשים בארגונים עסקיים (חברות), ובארגונים הפועלים ללא כוונת רווח.

שינוי מבני מצריך בחינה מעמיקה של סוגיות אחדות:

  • שיקולי מיסוי הכרוכים בשינוי, ועלולים להשפיע במידת מכרעת על אופיו. פקודת מס הכנסה הישראלית נותנת תשומת לב מיוחדת לסוגיה זו, בפרק העוסק במיזוגים ובפיצולים, ובין השאר מתאפשרת קבלת חוות דעת מקדמית מרשות המיסים, כדי להחליט האם כדאי בכלל לעשות את המהלך הנדון.
  • שיקולים ארגוניים. שינוי מבני כרוך, מטבעו, בשינויים נרחבים בארגון. מיזוג של שני ארגונים, למשל, מביא בעקבותיו סגירת פעילויות כפולות, ואילו פיצול של ארגון כרוך בהקמת מסגרות תפעוליות שלא היה צורך בהן קודם לכן.

בכל שלבי חיים של הארגון חייבת להיות התאמה בין מבנה הארגון וארכיטקטורה עסקית שלו.