אנרכו-קפיטליזם | הערות שוליים

הערות שוליים

  1. ^ https://mises.org/library/are-libertarians-anarchists האם ליברטריאנים הם אנרכיסטים
  2. ^ http://mises.org/rothbard/ethics.pdf 'אתיקת החירות'- מורי נ. רות'בארד
  3. ^ http://mises.org/books/marketforliberty.pdf -'השוק לחירות', טאנהיל
  4. ^ http://www.youtube.com/watch?v=JGKxp5nc1L8&feature=list_related&playnext=1&list=SP4DD36C1BB008C381 'השוק לחירות', טאנהיל, שמע
  5. ^ http://voluntarykaraism.com/wp-content/uploads/Library/Friedman,%20David%20D/The%20Machinery%20of%20Freedom%20%281973%29.pdf - מנגנוני החירות, דייוויד פרידמן
  6. ^ http://vimeo.com/13550780 'אנרכיה וחוק יעיל', דייוויד פרידמן
  7. ^ http://www.hanshoppe.com/wp-content/uploads/publications/hoppe_ult_just_liberty.pdf - הצדקה לזכות הקניין
  8. ^ http://www.youtube.com/watch?v=pzglDS88u50 - 'חברת חוק פרטי', האנס הרמן הופה