אנגלית | אוצר מילים

אוצר מילים

סמל זה משמש באתרי אינטרנט רבים, וגם מחוץ לרשת, לציון השפה האנגלית. הסמל משלב את דגלי שתי המדינות דוברות האנגלית המשפיעות ביותר: ארצות הברית והממלכה המאוחדת

אנגלית היא השפה בעלת אוצר המילים הגדול ביותר. על פי הערכה כללית, בשפה האנגלית יש כ -170,000 מילים בשפה המדוברת, או 220,000 אם סופרים גם מילים שכבר אינן בשימוש. למעלה ממחצית המילים האלה הן שמות עצם, רבע מהן שמות תואר, ושביעית הן פעלים. על פי ספירה מורחבת, אוצר המילים באנגלית כולל כמיליון מילים - אך סביר להניח שמדובר במלים כגון שמות לטיניים, מינוחים מדעיים ומקצועיים, מיליות פתיחה וסיומות, מילים זרות שנמצאות בשימוש מוגבל באנגלית וראשי תיבות[21]. רוב השפות הן בעלות מספר מילים מועט יותר (במילון אבן שושן למשל, מוערך מספר מילות השפה העברית בכ-70,000). הקף אוצר המילים של האנגלית אינו מעיד על מספר המילים בהן משתמשים רוב הדוברים בפועל, מספר שאינו שונה מהותית משפות אחרות, ומוערך בכ-5,000 מילות שיחה יומיומית מדוברת, ובעוד כ-15,000 שבהן נעשה שימוש בכתיבה/קריאה של אדם ממוצע.

בצורה פשטנית ניתן לומר שמחציתו של אוצר המילים האנגלי שאוב משפות גרמאניות, ומחציתו שאוב משפות לטיניות (לטינית וצרפתית בעיקר). במחקר שנעשה ב-1973 סרקו החוקרים את כל המילים במילון אוקספורד והגיעו לחלוקה האטימולוגית הבאה:

תקפותו של מחקר זה, ושל מחקרים אחרים בנושא, מוגבלת, בעיקר עקב הקושי בהגדרה של "מילה", על שלל הטיותיה ונגזרותיה. בהתפלגות מקורות המילים באנגלית שלעיל ניתן לראות כי למעלה ממחצית מהמילים מקורן בשפות לטיניות, לעומת רבע בלבד בעלות מקור גרמאני. אם נבחן את המילים הנמצאות בשימוש יומיומי בלבד, נגלה כי התמונה משתנה.

למושגים רבים מאוד באנגלית קיימת מילה שמקורה גרמאני ומילה שמקורה בצרפתית, לטינית או יוונית עתיקה (לרוב דרך הלטינית). כפילות זו, בין השאר, הפכה את האנגלית לשפה בעלת אוצר המילים הגדול ביותר. בדרך כלל קיימת דומיננטיות של המילים שמקורן גרמאני, כשהן משמשות לרוב בדיבור היומיומי. המילים שמקורן גרמאני נוטות להיות קצרות ובעלות מובן רחב ואוניברסלי. המילים שמקורן בצרפתית או לטינית לרוב ארוכות יותר (ומורכבות בצורה מודולרית מתחיליות וסופיות), ספציפיות יותר ונוגעות בתחומים מיוחדים ומצומצמים. להלן מספר דוגמאות:

  • לב. בגרמנית לב הוא Herz, בהולנדית Hart, כמו המילה האנגלית הנפוצה ביומיום: Heart (ההגייה בהולנדית ובאנגלית קרובה למרות הכתיב השונה). בלטינית לב הוא Cor (בשייכות Cordis), וזהו מקורן של מספר מילים ספציפיות יותר באנגלית, כגון Cordial ("לבבי"). המילה Cardiac ("הקשור ללב מבחינה רפואית") גזורה דרך הלטינית מהמילה היוונית Kardia, שמשמעותה "לב".
  • כף רגל. המילה הגרמנית היא Fuß, בהולנדית Voet והמילה האנגלית השגרתית היא Foot (ההגייה בהולנדית ובאנגלית קרובה למרות הכתיב השונה). בלטינית כף רגל היא Pes (בשייכות Pedis) וביוונית Pos (בשייכות Podos). וזהו מקורן של המילים הספציפיות האנגליות Pedestrian ("הולך רגל") וכן Podiatrist ו-Chiropodist ("כירופוד", רופא המתמחה בבעיות של כף הרגל).
  • ספר. המילה הגרמנית היא Buch, בהולנדית Boek והאנגלית Book (ההגייה בהולנדית ובאנגלית קרובה למרות הכתיב השונה). בלטינית ספר הוא Liber (בשייכות Libri), ומכאן המילה האנגלית הספציפית Library ("ספרייה").
  • חלב. המילה הגרמנית היא Milch, בהולנדית Melk והמילה האנגלית היא Milk (ההגייה בהולנדית ובאנגלית קרובה למרות הכתיב השונה). בלטינית חלב הוא Lac (בשייכות Lactis), ומכאן התפתחו כמה מושגים מדעיים, כגון Lactic acid (חומצת חלב), Lactosis (אלרגיה לחלב) ו-Lactose (סוכר החלב).
  • מים. המילה הגרמנית היא Wasser, בהולנדית Water והמילה האנגלית הנפוצה היא Water. בלטינית מים הם Aqua (בצרפתית נפל העיצור והמילה הפכה ל-Eau), וזהו מקורן של כמה מילים ספציפיות, כגון Aquarium ("אקווריום"), Aquatic ("מימי") ו-Aquarius ("מזל דלי").

תופעה נוספת היא השימוש במילים ממקור גרמאני לציון בעלי חיים שנהוג לאוכלם, ובמילים ממקור צרפתי לציון מאכלים שמקורם באותם בעלי חיים. המילה Cow, למשל, משמעותה "פרה", ולה מקבילות בשפות גרמאניות אחרות כגון Kuh הגרמנית; לעומתה, המילה Beef, שמשמעותה "בשר-פרה" (בשר-בקר), גזורה מהמילה הצרפתית Bœuf ("שור"). זאת משום שלאחר הכיבוש הנורמאני בשנת 1066 המשיכה אוכלוסיית האיכרים (לרבות מגדלי הבקר) לדבר באנגלית עתיקה ולאחר מכן באנגלית תיכונה, שעה שלשון האצולה אוכלת בשר-הבקר הייתה צרפתית. צמדים נוספים הם Chicken ("תרנגולות") ו-Poultry ("בשר עוף"); Sheep ("כבשה") ו-Mutton ("בשר כבש"); ו-Calf ("עגל") ו-Veal ("בשר עגל").