אנגלית | התפתחות השפה

התפתחות השפה

בניתוח התפתחות השפה לאורך השנים נוהגים להבחין בין ארבעה שלבי התפתחות עיקריים, המייצגים ארבע שפות שונות: