אלון ליאל | פרסומים

פרסומים

  • טורקיה במזרח התיכון, הקיבוץ המאוחד, 1993
  • צדק שחור - המהפך הדרום אפריקני, הקיבוץ המאוחד, 1999
  • טורקיה: צבא, אסלאם ופוליטיקה, הקיבוץ המאוחד, 1999
  • דמו-אסלאם - משטר חדש בטורקיה, הקיבוץ המאוחד, 2003
  • שער שוויון: דרום אפריקה בונה אומה, הקיבוץ המאוחד, 2011