אינדיאנה | כלכלה
English: Indiana

כלכלה

התוצר הגולמי במדינה לשנת 2005 היה 214 מיליארד דולר אמריקאי. ההכנסה לנפש באינדיאנה הייתה 31,150 דולר אמריקאי בשנה. אחוז גבוה מהכלכלה מתבסס על תעשייה. מוצרים הנפוצים לייצור במדינה כוללים בין השאר ציוד תחבורה, מכוניות, ציוד אלקטרוני, מוצרים כימיים, מוצרי נפט ופחם, גומי, ופלדה.

כלכלתה המוקדמת של אינדיאנה סבבה סביב מסחר עם השבטים הילידים במקום. שנות השישים של המאה ה-19 ומלחמת האזרחים האמריקאית הביאו להשלמה מהירה של מסילות הרכבת ולגידול של התעשייה. בניית קרונות רכבת וייצור זכוכית נהיו לענפי התעשייה הבכירים במרכז אינדיאנה ששיגשג, בעוד שכלכלת דרום אינדיאנה הושפעה לרעה מהמלחמה. ברוב אינדיאנה, המלחמה הובילה לעלייה בערך הסחורה החקלאית, והעלתה באופן משמעותי את רמת החיים באינדיאנה.

מיסוי

הסמכות על המיסוי באינדיאנה כמעט לגמרי שייכת לאינדיאנה, למרות שההכנסה משמשת גם לתקציבים מקומיים (אזורים, מחוזים, עירוניים וכו'). מרכיבי תקציב אינדיאנה לשנת 2007 מפורטים בתמונה לעיל.

רוב תקציב המדינה מבוסס על מס קנייה (7%) ומס הכנסה (3.4%), בעוד רוב התקציבים המקומיים מתבססים על מס רכוש. מס הרכוש לא עולה על 1% משווי הרכוש. לרוב העובדים העצמאיים בתוך אינדיאנה, מס ההכנסה מכונה מהשכר אוטומטית. בשנת 2008 סך הפדיון של אינדיאנה ממס הכנסה היה 4.68 מיליון דולר אמריקאי.

אינדיאנה גובה בנוסף מס תאגידים בסך 6.5% על הכנסות רוב התאגידים הפועלים בה שהקנה לה עוד 700,296,100 דולר אמריקאי.

אינדיאנה גובה מס קנייה בסך 7% על רוב העסקאות. יוצאי דופן הם אוכל ותרופות, שעליהם לא מוטל מס קנייה. מס הקנייה משמש גם לתקציב אינדיאנה וגם לתקציבים מקומיים. בשנת 2008 סך הפידיון של אינדיאנה ממס קנייה היה 5.57 מיליון דולר אמריקאי, המקור העיקרי של הכנסת אינדיאנה.