אוניברסליזם | תפישות אוניברסליסטיות מול תפישות פרטיקולריסטיות

תפישות אוניברסליסטיות מול תפישות פרטיקולריסטיות

גישות פילוסופיות מנוגדות. האחת דוגלת באינדיבידואליזם והשנייה בקבוצות. כלומר, בגישות הכוללת את כל החברה ואת כל הפרטים בה. בגדול, ההבחנה משמשת לדיונים – Particular – בחשיבות הפרט בנושא מוסר – האם צריך להתייחס לפרט או לחברה.