אוניברסיטת הרווארד | נשיאים

נשיאים

נשיא המוסד הוא לארי בקאו.

לפניו, נשיאת המוסד הייתה דרו גילפין פאוסט, האישה הראשונה בתפקיד. פאוסט החליפה את לארי סאמרס, שתקופת כהונתו (20012006) לוותה במאבקים עזים עם חברי הסגל.