אדמת | תסמינים
English: Rubella

תסמינים

בכמחצית מן מקרי ההדבקות באדמת אין תסמינים כלל, אולם גם כשאין תסמינים כלל המחלה עדיין מדבקת, כשנוצרים תסמינים הם כוללים:

התסמינים נמשכים על פי רוב 3 - 4 ימים.