File Transfer Protocol

 • incomplete-document-purple.svg
  יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
  הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
  סיווג פרוטוקולים על פי מודל ה-osi
  שכבת היישום http, ftp, rtp, irc, snmp, sip, dns, dhcp
  שכבת הייצוג mime, ascii, unicode, ssl
  שכבת השיחה asp, pptp, ssh, nfs, rpc, socks
  שכבת התעבורה tcp, udp, sctp, dccp
  שכבת הרשת ip (ipv4, ipv6), icmp, ipx, ניתוב
  שכבת הקו ethernet, token ring, fddi
  השכבה הפיזית e1, 10base-t, rs-232, dsl, sonet
  פרוטוקולים במודל tcp/ip
  שכבת יישום
  http, ftp, dns, dhcp, ssh, rtp, rtsp, irc, snmp, sip, imap4, mime, telnet, rpc, soap, ldap ...
  שכבת תעבורה
  tcp, udp, sctp, dccp ...
  שכבת רשת
  ip, ipv4, ipv6, icmp, ipx, igmp ...
  שכבת קשר
  ethernet, 10base-t, 802.11 wifi, token ring, fddi, arp...

  ftp (ראשי תיבות: file transfer protocol) הוא פרוטוקול תקשורת מבוסס tcp להעברת קבצים בין מחשבים. באמצעות פרוטוקול זה, תוכנת לקוח ftp מתקשרת עם תוכנת שרת ftp, לשם לקיחת קובץ מהשרת או הוספת קובץ אליו. שימושים אופייניים לפרוטוקול:

  • הורדת קובצי מולטימדיה למיניהם (סרטים, מוזיקה וכדומה) מאתר המאחסן קבצים כאלה.
  • ניהול אתר אינטרנט: העברת דפים וקבצים ממחשבו של מנהל האתר אל שרת האינטרנט המאפשר לציבור גישה לקבצים אלה.

  המטרות של פרוטוקול ftp, על פי ה-rfc שלו, הן:

  • לקדם שיתוף קבצים (קובצי תוכנה וקובצי נתונים)
  • לעודד שימוש עקיף במחשבים מרוחקים.
  • להגן על המשתמש מווריאציות של דרכי אחסון קבצים במחשבים שונים.
  • להעביר נתונים באמינות וביעילות ובמהירות.

  ftp הוא פרוטוקול מבוסס 8 סיביות, שמסוגל לטפל בכל סוג של קובץ בלי צורך בעיבוד נוסף כמו mime או uuencode. לפרוטוקול ftp יש זמן השהיה ארוך מאד: הזמן שלוקח בין שליחת הבקשה למידע לבין התחלת קבלת המידע הוא ארוך מאד, ודורש תהליך כניסה ( login) ארוך למדי.

  לרוב, פרוטוקול זה משתמש בפורט 21 של פרוטוקול tcp. בשלב הראשון, ftp פותח session לפורט 21, ובו עוברות פקודות הבקרה - login, העברת סיסמה, פקודות, וכו'. בשלב השני, נפתח session עם בקשה להעברת קובץ. לבסוף מועבר הקובץ עצמו.

  ftp מתפקד בשכבת היישום של מודל ה-osi ובשכבת היישום של מודל ה-tcp/ip.

  הפרוטוקול תומך בחידושה של פעולת העברה של קובץ מהשרת ללקוח, לאחר שזו הופרעה עקב תקלת תקשורת. לחידוש ההעברה תוכנת הלקוח מעבירה לשרת את מספר הבתים שהגיעו אליה, וההעברה מתחדשת ממקום זה. חידוש של פעולת העברה של קובץ מהלקוח אל השרת הוא צעד מורכב יותר.

  המפרט המקורי של פרוטוקול ftp אינו מתייחס לשאלות של אבטחת מידע, ואין בו כל הצפנה של המידע המועבר. בעיה זו אופיינית לרבים מפרוטוקולי האינטרנט שנוצרו לפני יצירת ssl. הפתרון המקובל לבעיה זו הוא שימוש ב- sftp או ב- ftps, המוסיפים הצפנה ל-ftp.

 • תוכנה למימוש ftp
 • מסמכי האפיון של פרוטוקול ftp
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים

Incomplete-document-purple.svg
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
פרוטוקולים במודל TCP/IP
שכבת יישום
HTTP, FTP, DNS, DHCP, SSH, RTP, RTSP, IRC, SNMP, SIP, IMAP4, MIME, TELNET, RPC, SOAP, LDAP ...
שכבת תעבורה
TCP, UDP, SCTP, DCCP ...
שכבת רשת
IP, IPv4, IPv6, ICMP, IPX, IGMP ...
שכבת קשר
Ethernet, 10BASE-T, 802.11 WiFi, Token ring, FDDI, ARP...

FTP (ראשי תיבות: File Transfer Protocol) הוא פרוטוקול תקשורת מבוסס TCP להעברת קבצים בין מחשבים. באמצעות פרוטוקול זה, תוכנת לקוח FTP מתקשרת עם תוכנת שרת FTP, לשם לקיחת קובץ מהשרת או הוספת קובץ אליו. שימושים אופייניים לפרוטוקול:

 • הורדת קובצי מולטימדיה למיניהם (סרטים, מוזיקה וכדומה) מאתר המאחסן קבצים כאלה.
 • ניהול אתר אינטרנט: העברת דפים וקבצים ממחשבו של מנהל האתר אל שרת האינטרנט המאפשר לציבור גישה לקבצים אלה.

המטרות של פרוטוקול FTP, על פי ה-RFC שלו, הן:

 • לקדם שיתוף קבצים (קובצי תוכנה וקובצי נתונים)
 • לעודד שימוש עקיף במחשבים מרוחקים.
 • להגן על המשתמש מווריאציות של דרכי אחסון קבצים במחשבים שונים.
 • להעביר נתונים באמינות וביעילות ובמהירות.

FTP הוא פרוטוקול מבוסס 8 סיביות, שמסוגל לטפל בכל סוג של קובץ בלי צורך בעיבוד נוסף כמו MIME או UUEncode. לפרוטוקול FTP יש זמן השהיה ארוך מאד: הזמן שלוקח בין שליחת הבקשה למידע לבין התחלת קבלת המידע הוא ארוך מאד, ודורש תהליך כניסה ( login) ארוך למדי.

לרוב, פרוטוקול זה משתמש בפורט 21 של פרוטוקול TCP. בשלב הראשון, FTP פותח session לפורט 21, ובו עוברות פקודות הבקרה - login, העברת סיסמה, פקודות, וכו'. בשלב השני, נפתח Session עם בקשה להעברת קובץ. לבסוף מועבר הקובץ עצמו.

FTP מתפקד בשכבת היישום של מודל ה-OSI ובשכבת היישום של מודל ה-TCP/IP.

הפרוטוקול תומך בחידושה של פעולת העברה של קובץ מהשרת ללקוח, לאחר שזו הופרעה עקב תקלת תקשורת. לחידוש ההעברה תוכנת הלקוח מעבירה לשרת את מספר הבתים שהגיעו אליה, וההעברה מתחדשת ממקום זה. חידוש של פעולת העברה של קובץ מהלקוח אל השרת הוא צעד מורכב יותר.

המפרט המקורי של פרוטוקול FTP אינו מתייחס לשאלות של אבטחת מידע, ואין בו כל הצפנה של המידע המועבר. בעיה זו אופיינית לרבים מפרוטוקולי האינטרנט שנוצרו לפני יצירת SSL. הפתרון המקובל לבעיה זו הוא שימוש ב- SFTP או ב- FTPS, המוסיפים הצפנה ל-FTP.