6 (מספר)
English: 6

6 (מספר שלם)
כתיב עשרוני6
במיליםשש
מספר סודרהשישי
גימטריהו
גורמים ראשוניים
כתיב רומי
כתיב בינארי110
כתיב הקסדצימלי6
כלנית מצויה עם 6 עלי כותרת

6 (במילים בלשון זכר: שישה; בלשון נקבה: שש) הוא המספר הטבעי הבא אחרי 5 והבא לפני 7.

6 הוא גם ספרה המשמשת בכתיבת מספרים לפי בסיס עשרוני (ולפי כל בסיס גדול מ-6, כגון בסיס אוקטלי ובסיס הקסדצימלי).