1950 בישראל

««« 
1949
1948
דגל ישראל
1950
בישראל
»»»
1951
1952
1953
כל ערכי השנים בישראלאירועים בולטים בעולם ב-1950
כרונולוגיה של אזור ארץ ישראל
פורטל ישראללוח שנה של שנת 1950

שנת 1950 בישראל עמדה בסימן המשך התייצבות השלטון העצמאי, ובכלל זאת התקבעותם של פתרונות "זמניים" למחלוקות חברתיות-פוליטיות שהתעוררו במדינה. הבולט שבפתרונות אלה הוא החלטת הררי. גלי ההגירה ממשיכים ומתבצע מבצע עזרא ונחמיה להעלאת יהדות בבל. המחלוקות שהתעוררו סביב סוגיית החינוך לעולים מביאות למשבר פוליטי ולהקמת ועדת חקירה.